Information om kakor

Information om kakor (eller cookie)

Denna version av Villkor gäller från och med 2018-05-23.

1. VAD ÄR EN KAKA

En kaka är en textfil som placeras på din hårddisk av en webbsideserver. Kakor kan inte användas för att köra program eller sprida virus till din dator. Kakor är unikt tilldelade till dig och kan endast läsas av en webbserver i domänen som utfärdat cookien till dig. Syftet med en kaka är att berätta för den webbserver som du har returnerat till en viss sida.

2. KAKOR OCH PRION

Prions hemsida och tjänster kan använda ”kakor” för att hjälpa dig att anpassa din online-upplevelse. Det främsta syftet med kakorna är att tillhandahålla en bra upplevelse för användarna och spara tid och även för att få statistik över besökarna och hur hemsidan eller tjänsten används. En kaka hjälper till exempel Prion att återkalla din specifika information om efterföljande besök. Vi använder Google Analytics kakor för att hjälpa oss förstå hur besökare hittar in till vår hemsida och använder våra produkter för att hitta förbättringsområden såsom navigation och användarupplevelse. Du har möjlighet att acceptera eller avslå kakor. De flesta webbläsare accepterar automatiskt kakor, men du kan vanligtvis ändra din webbläsarinställning för att avvisa kakor om du föredrar det. Om du väljer att avvisa kakor kanske du inte fullt ut kan uppleva de interaktiva funktionerna hos Prions tjänster eller webbplatser du besöker.

Informationen över hur vi använder kakor kan komma att uppdateras från tid till annan. Om vi gör några förändringar kommer vi justera giltighetsdatumet överst på sidan.

Information about the use of cookies

This version is effective from 2018-05-25.

1. WHAT IS A COOKIE

A cookie is a text file that is placed on your hard disk by a web page server. Cookies cannot be used to run programs or deliver viruses to your computer. Cookies are uniquely assigned to you, and can only be read by a web server in the domain that issued the cookie to you. The purpose of a cookie is to tell the Web server that you have returned to a specific page.

2. HOW PRION USE OF COOKIES

The Prion website and services may use "cookies" to help you personalize your online experience and for statistical purposes. The primary purposes of cookies are to provide a convenience feature to save you time and to get statistics over the visitors and how they interact with the service. For example, a cookie helps Prion to recall your specific information on subsequent visits. We use Google Analytics cookies to help us understand how visitors arrive at and browse our products and website to identify areas for improvement such as navigation and user experience. You have the ability to accept or decline cookies. Most Web browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer. If you choose to decline cookies, you may not be able to fully experience the interactive features of the Prion services or websites you visit.

The information about using cookies can be updated from time to time. If we make any changes, we will adjust the date of validity at the top of the page.

Prion AB
Org. nr. 556977-1545
E-post: hello@prionapp.com
Hemsida: www.prionapp.com